Αλουμινοσακούλα για τρόφιμα

Περιγραφή: Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα , θερμομονωτικό , με υψηλή αντοχή.

Χρήσεις: κόλες περιτυλίγματος, χαρτοσακούλες,

Βάρος: 70gr/m2 -100gr/m2

Χρώμα:λευκό ,καφέ, αλουμίνιο (νίκελ)